Etusivu

 

 
Oulun Suomalainen klubi on perustettu vuonna 1876.

Klubia voidaan luonnehtia yhteisöksi, joka nojaa suomalaisuuden aatteelle. Klubin toiminnassa korostuu suomalaisen kulttuurin vaaliminen sekä sivistyk- sellisten ja isänmaallisten kysymysten ja asioiden käsitteleminen erilaisissa esitelmä- ja keskustelutilaisuuksissa.

Klubi toimii yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhdistys jakaa vuosittain merkittäviä avustuksia ja stipendejä sääntöjensä mukaisiin tarkoituksiin mm. sivistyksellisille ja maanpuolustuksellisille yhteisöille erityisesti sotiemme veteraaneille sekä niitä lähellä olevien järjestöjen sosiaaliseen toimintaan.

Klubi tarjoaa jäsenilleen monipuolista harrastustoimintaa. Klubihuoneisto sijaitsee keskellä kaupunkia ja siellä voi tavata sekä luoda yhteyksiä eri alojen toimijoihin ja vaikuttajiin. Klubissa on tällä hetkellä hieman yli 500 jäsentä.